Firma Eko-Dance vznikla 16. 10. 1992 v Poprade. Vlastníkom firmy je FO – Ing. Eva Mrázová. Hlavným zameraním firmy je vedenie účtovníctva rôznym firmám, od evidencie a spracovania účtovných dokladov, vedenia kompletnej  mzdovej agendy až po spracovanie ročnej účtovnej uzávierky každej firmy. Podsystémy účtovníctvo a  mzdy spracováva v programovom vybavení od firmy IFOSOFT Prešov, na samočinných počítačoch. Firma vedie jednoduché účtovníctvo. Platcom DPH je firma od 01. 01. 1994, kedy bola zaregistrovaná ako kvartálny platca DPH.

Spoločnosť sa zaoberá účtovníctvom a daňovým poradenstvom v celom jeho rozsahu. Snahou je poskytovať služby a odborné rady tak, aby sa klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu. Okrem zodpovedného a kvalitného vedenia účtovníctva im sprostredkúva skúsenosti s analýzou účtovných výstupov. Vytvára tak priestor pre ich efektívnejšie rozhodovanie. Služby poskytuje na základe požiadaviek klienta a na základe predložených dokladov spracováva.

Profesionalita a diskrétnosť účtovných služieb ohľadom vedenia účtovníctva je pre nás samozrejmosťou.

Spoločnosť Eko-Dance poskytuje komplexné účtovnícke a daňové služby - podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdy, personalistika, daňové a ekonomické poradenstvo.